Udruženje pećara "Dva Kalja"
 

Pristup

 


Članska karta se izdaje sa uvidom u sve podatke iz lične karte, koji ulaze u kartoteku udruženja i godišnjom uplatom članarine za majstore od 750,00 dinara na žiro račun udruženja.
Kategorizacija, rang majstora se utvrđuje na 7 nivoa znanja i majstorstva. Polaganje se vrši u prostorijama "Dva kalja" pred komisijom od 5 članova - svi iz struke, uplata polaganja se predaje udruženju po izlasku, košta 2500,00 dinara takođe na žiro račun udruženja, komisija je za sada volonterska u cilju razvoja pećarstva u Srbiji. Na jednom polaganju se dobija najviše 1 nivo, do 5. nivoa za 6 i 7 se rade pismeni radovi sa predlogom ličnih inovacija u poslu.

Prijatelji udruženja su druga kategorija, nemaju rang majstora ali postoje tri načina pristupa :

Bronzana 750,00 dinara
Srebrna 2500,00 dinara
Zlatna 5000,00 dinara

Pristupite Udruženju

 

 
Prava
 


Svi članovi i prijatelji se mogu :

Besplatno reklamirati, na sajtu udruženja
Prisustvovati godišnjoj skupštini udruženja.
Naručiti robu sa sopstvenim zaštitnim znakom.
Mogu se opširnije na telefonima udruženja informisati o proizvodima i
uslugama drugih proizvođača.

 

Obaveze
 


Svi članovi i prijatelji su obavezni da :

Uplate godišnje članarine za svaku kalendarsku godinu
Zakažu polaganja najmanje 30 dana unapred u pismenoj formi.
Prilikom rada obavezno se naručiocu predstave legitimacijom udruženja.
Pozitivno reklamiraju udruženje, i doprinesu razvoju - dovođenjem novih članova.